تیپ های ذهنی

کتاب تیپ های ذهنی به معرفی بخشی از تیپ های شخصیتی انسان ها می پردازد.

در این کتاب نکات زیر را همراه با نکاتی دیگر فرا می گیرید:

یاد می گیرید که چرا بعضی وقت ها حرف شما خریدار ندارد؟

یاد می گیریدکه با افراد عجول، سربه هوا، نامنظم و تنوع طلب، با افراد گوشه گیر، خجالتی و کم حرف، با افراد ترسو و شکاک و فوق العاده احتیاط کار چگونه رفتار کنید تا موثر واقع گردد.

یاد می گیرید که چگونه باعث افزایش محبوبیت بین خود و اطرافیان در خانواده و محیط کار شوید.

یاد می گیرید که چگونه در مقابل اتفاقات خوشبین باشید و اهل ریسک کردن شوید.

اگر شما متاهل هستید این کتاب را با همسر خود ورق بزنید.

اگر مجرد هستید، حتما قبل از ازدواج این کتاب را مطالعه کنید.

/ 0 نظر / 10 بازدید