تیپ های احساسی

کتب تیپ های احساسی به معرفی روش هایی دیگر برای پیشرفت زندگی اجتماعی انسان می پردازد که راه حلهایی را برای زندگی بهتر و شادتر ارائه می نماید.

در این کتاب یاد می گیرید:

یاد می گیرید که با افراد احساساتی و فوق العاده حساس، با افراد حسود و ریاست طلب، با افراد خودخواه و آنهایی که خود را تافته جدابافته می دانند چگونه رفتار کنید تا موثر واقع گردد.

یاد می گیرید که چگونه ارتباطی موثرتر و شایسته تر با اطرافیان و دوستان و حتی کسانی که ممکن است در آینده بخواهید با آن ها ارتباط داشته باشید برقرار کنید.

یاد می گیریدکه راه های رشد و بهبود رفتارهای خود، اطرافیان و کسانی را که دوستشان دارید را بهتر بشناسید.

/ 0 نظر / 11 بازدید