گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین کتابخانه‌ها و کتابداران کشور

 • هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد.
 • این که کسى تصور کند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جدید، کتاب منزوى خواهد شد، خطاست.
 • کتاب روزبه‌روز در جامعه‌ى بشرى اهمیت بیشترى پیدا میکند و هیچ چیزى جای آن را نمی گیرد .
 • به گمان من یکى از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلى‌ها، تنبلى در خواندن کتاب است.
 • ·        کتابخوانى باید در جامعه ترویج شود.
 • کار رواج سنت کتابخوانی در جامعه بر عهده‌ى همه‌ى دستگاه‌هائى است که در این زمینه مسئولند؛ از مدارس ابتدائى بگیرید تا دستگاه‌هاى ارتباط‌جمعى، صدا و سیما و وسائل تبلیغاتى گوناگون.
 • یکى از کارهاى بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغاتکتابخوانى همه‌گیر شود.
 • امروز براى کالاهاى کم‌اهمیت که تأثیرى هم در زندگى انسانها ندارند، تبلیغات رنگینِ عجیب و غریبى در دستگاه‌هاى ارتباط‌جمعى، مطبوعات و صدا و سیما انجام می شود؛ در حالى که آن محصولات هیچ ضرورتى ندارند، هیچ لزومى ندارند، یک چیز اضافى در زندگى هستند؛ گاهى بودنشان مفید است، گاهى بودنشان حتّى مفید هم نیست؛ شاید مضر هم هست.
 • محصولىبا عظمت کتاب، درخور این است که تبلیغ بشود و تشویق بشوند کسانى کهمیتوانند کتاب را بخوانند؛ این را ما باید به صورت عادت در بیاوریم.
 • باید جورى بشود که در سبدکالاى مصرفى خانواده‌ها، کتاب یک سهم قابل قبولى پیدا کند و کتاب را بخرند.
 • یکى از کارهاى مهم این است که ما ذهن را عادت بدهیم به نظم در مطالعه.
 • انسان باید بیامیزد کتاب آسان را با کتابهائى که احتیاج دارد به فکر کردن و مطالعه کردن؛ این نوع کتابها را باید وارد مقوله‌ى کتابخوانى کرد.
 • یکى از چیزهائى که ما امروز خیلى احتیاج داریم، برنامه‌هاى مطالعاتى براى قشرهاى مختلف است.
 • متصدیان امر کتاب روى این مسئله باید کار جدى بکنند؛ ، براى قشرهاى مختلف، به شکلهاى مختلف، با تنوع متناسب، سیر مطالعاتى درست کنند؛ اول این کتاب، بعد این کتاب، بعد این کتاب.
 • وقتى که جوان، نوجوان، یا کسى که تاکنون با کتاب انس زیادى نداشته است، وارد شد، حرکت کرد، راه افتاد، غالباً مسیر خودش را پیدا خواهد کرد.
 • کتاب، محصول فکر و مغز و تجربه و هنر و ذوق یک کسى است یا کسانى است که این کتاب را تهیه و تولید کرده‌اند.
 • بیشتر باید توجه کرد به این که کتاب بتواند هم پرورش فکرى بدهد و هم راه درست را در اختیار بگذارد.
 • ما به عنوان ملت ایران و به عنوان یک ملت مسلمان، ارتباطمان با کتاب، ارتباط بنیانى و عمیق و کهن است.
 • ما امروز بایستى با توجه به سابقه‌ى کهن کتابخوانی مردم، جایگاه خودمان را در نشر کتاب و در استفاده‌ى از کتاب، بالا ببریم
 • تولیدکنندگان کتاب باید به این معنا توجه کنند که به نیازها و خلأهاى جامعه نگاه کنند؛ خلأهاى فکرى و نیازهاى فکرى را بشناسند، انتخاب کنند، سراغ آنها بروند.
 • مجموعه‌ى دست‌اندرکاران امر کتاب باید توجه کنند که مواد تغذیه‌ى معنوى سالم، مفید و مقوى بایستى در سطح جامعه منتشر شود.
 • من از مسئولان کتاب کشور می خواهم که یک تجدید مطلعى بشود در مسئله‌ى کتاب و کتابخوانى و کتاب خوب و کتاب مفید و کتاب سالم.
 • یک حرکتى را همه‌ى مسئولان در کشور آغاز کنند؛ از آنهائى که برنامه‌ریزى میکنند، تا آنهائى که تولید می کنند، تا آنهائى که تبلیغ می کنند، تا مخاطبان کتاب، جوانها و غیر جوانها که کتاب را می خوانند، یک نگاه جدیدى داشته باشیم. (نگاه راهبرد اقتصاد فردا)
 • تیراژهاى هزار و دو هزار و سه هزار و اینها شایسته‌ى کشورِ هفتاد و پنج میلیونى ما با این همه جوان، با این همه انگیزه نیست؛ باید تیراژها خیلى بالاتر باشد. (بیش از 000/200/1جلد تیراژ کتابهای طرح فجر تا کنون)حالا در بعضى از موارد خوشبختانه انسان مى‌بیند دفعات چاپ کتابها خیلى بالاست؛ لیکن در عین حال در مجموع که نگاه میکنیم، نه، راضى کننده نیست، قانع کننده نیست؛ باید یک حرکتى آغاز شود.(حرکت نوین طرح فجر)
 • کارى کنیم که کتابخوانى یک امر رائج بشود.
 • از اول سوادآموزى تا آخر عمر، انسان احتیاج دارد به کتاب؛ احتیاج دارد به درک مسائل و جذب مواد تغذیه‌ى معنوى و روحى و فکرى؛ این بایستى در سطح عموم جامعه فهمیده شود و دنبال شود و اقدام شود.
/ 0 نظر / 6 بازدید